Islamismus v Evropě : válka s mloky na spadnutí

Masmedia byla plná glos o tom, jak si lidé připomínají Václava Havla. Popravdě mne to vyprovokovalo k tomu, abych se náhodných kolem jdoucích vyptával, zda si ho opravdu připomínají. Nemohu zde reprodukovat všechny odpovědi, asi bych neprošel cenzurou, ale pokud bych jejich vyjádření měl shrnout do přijatelného jazyka , tak ti, se kterými jsem mluvil, si jej vůbec anebo v dobrém nepřipomínají. Nicméně vzpoměl jsem si v této souvislosti na slavného českého humanistu, na Karla Čapka, jak moudře psal svá díla v době, kdy se stahovala mračna války nad Evropou a jak jsou jeho díla platná v plné síle i dnes. Neboť co jiného je Bílá nemoc, tato metafora v době občanské války na Ukrajině, nástupu banderovců s Pravým sektorem a tlaku válečných štváčů v USA, EU i jejich nohsledů u nás? Jak moc pravdivá je Válka s mloky v době nástupu islamismu v Evropě, kde vládne nezodpovědná ale pohodlná politická zbabělost politiků a nekonečná bezmoc občanů? Takže zatímco válkychtivá media do nás buší, aby v nás konečně zakořenila to, co se komunistům nepodařilo, tedy polaritu světa, kdy my jsme ti dobří a oni ti špatní, selský rozum a zodpovědnost se pomalu vytrácí. Nějak to vědomí, že všechny krize a všechny války jsou jenom dalšími nástroji přerozdělení s výsledkem ještě vyšší koncentrace majetku v ještě méně rukou, našim pussystickým novinářům uniká anebo neodpovídá politickému zadání jejich práce.

Máme zde situaci, kdy naše vláda a i náš parlament se schovávají společně za europarlament a evropskou komisi, a jasná definice toho, co je tedy v zájmu našeho národa a státu, je politickou autocenzurou potlačovaná pod pláštíkem „politické korektnosti“. Jak vznešený termín je to pro obyčejnou sobeckou a zaslepenou zbabělost. Je tedy jasné, že z lidí, kteří dostali od našich voličů mandát spravovat naši zemi, se stali pouzí servilní a bezpáteřní úřednícu Bruselu.

Nyní, když díky zbabělosti předchozích vlád už si ani nemůžeme určit, zda uprchlíky přijmeme či ne, máme zde pouze jedinou zbývající možnost přijmout ty, pro nás a naši kulturu přijatelnější, uprchlíky, než nám sem Evropská komise silou nacpe ty, které opravdu už nikdo nechce. Předejděme válce s mloky, berme sem pouze ty azylanty, kteří mají šancí splynout s naší kulturou a kteří nebudou cestovat s batohy třaskavin v našich MHD. To je jediná šance, kterou máme.Na druhou stranu v předvečer holokaustu jistý pan Winton převezl stovky židovských dětí do Anglie a zachránil jim tak život. Nyní, když probíhá systematické vyvražďování křesťanů v Islámském státě, cítím povinnost dluhu za ty děti, které se zdařilo zachránit tenkrát, pomoci přežít křesťanským dětem z oblasti ISIL. Konec konců, stačí si zadat do Google „Christians in ISIL“ a budete mít dostatek nezávislých zpráv o zvěrstvech, že i mnohá muslimská media se odvrací. Je tedy na nás, tlačit na své poslance, starosty a faráře, aby zaujali pozitivní stanovisko k poskytnutí asylu křesťanům, protože jinak pokud strčíme nyní hlavu do písku tak kopanec do zadní části, který přijde, bude zdrcující. Pamatujme, že asyl je DOČASNÉ opatření, na rozdíl od IMIGRANTŮ, kteří nám zde zůstanou.

Mgr. Jiří Kobza – diplomat, člen grémia hnutí Úsvit za Středočeský kraj