USNESENÍ POSLANECKÉHO KLUBU

Poslanecký klub hnutí Úsvit pověřuje své nezávislé poslance a aparát klubu založením nové politické strany, která kooptuje do svých orgánů poslance HÚ a VV a místopředsedy HÚ, zástupce hnutí a zástupce dalších regionálních stran.

Ideovým východiskem nové strany je pozitivní nepopulistická ochrana národních hodnot ČR a za své partnery v EU považuje Národní frontu Francie.

Poslanecký klub pověřuje následně tajemníka poslaneckého klubu vyřízením administrativních náležitostí.

Poslanecký klub ukládá svému předsedovi Marku Černochovi, aby pravidelně předkládal informace o plnění tohoto usnesení.