Usnesení předsednictva

Předsednictvo hnutí Úsvit dnes jednalo o včerejším usnesení poslaneckého klubu, které bylo přijato 10 z 12 přítomných poslanců.

Předsednictvo hnutí Úsvit vzalo na vědomí usnesení poslaneckého klubu a podporuje založení nové politické strany s cílem vytvoření široké integrační platformy chránící národní zájmy a hodnoty České republiky.

Předsednictvo souhlasí s kooptací poslanců a místopředsedů hnutí Úsvit do nové strany.

Předsednictvo pověřilo Marka Černocha v pokračování integračního procesu s dalšími stranami a hnutími. Dále jej předsednictvo pověřuje jednat s Front Nacional za účasti Jiřího Janečka.