Glosa Tomia Okamury: stav českého školství

V minulých dnech byly zveřejněny výsledky tzv. PISA 2012 – mezinárodního programu pro srovnávání studentů. Naši studenti si vedli spíše průměrně. Z 65 zemí byli na 24. místě v matematice, na 27. ve čtení a ve znalosti přírodních věd dosáhli 22. místa.

Bohužel za posledních 10 let se výsledky našich studentů propadly. České školství potřebuje impuls, který by ho dostal do světové špičky. Kvalitní vzdělávací systém je naprosto zásadní proto, abychom jako Česká republika obstály v mezinárodní konkurenci.

O tom, že je české školství spíše v průměru, hovoří i výzkumy Světového ekonomického fóra. Ty nás řadí na 102. místo v kvalitě základního školství a na 66. místo, co se týče školství středního.

Řada odborníků klade za vzor reformy, které proběhly v Polsku. Tam se, lépe než jinde, vyrovnávají rozdíly mezi slabšími a talentovanějšími žáky, školy i učitelé získali více autonomie. Důraz se klade na matematiku, která je všeobecně důležitá a v neposlední řadě místní školy umějí dobře reagovat na požadavky trhu práce. Důkazem je strmý růst ve všech nadnárodních srovnáních studentů.

Reformou v Polsku bychom se měli inspirovat a převzít osvědčené modely. K výše zmíněnému bych přidal ještě jedno zásadní opatření – zvýšení počtu míst v českých školkách. Je opravdu tristní, když se 60 tisíc předškoláčků nedostane do mateřské školky. Nejen, že tím připravíme děti na zvládnutí základní školy, ale také umožníme maminkám třeba chodit do práce a samy sebe realizovat.
Hnutí Úsvit přímé demokracie bude vždy bojovat za to, aby české školství bylo nejen kvalitní, ale i vstřícné vůči rodičům.