Pětka pro českou politiku

Pětka pro českou politiku je usnesení z 1. ideové konference Hnutí Úsvit přímé demokracie. Je zvláštní, že ho česká média zcela ignorovala. Proto prosíme všechny naše příznivce, aby ho sdíleli a posílali dál.

Přímá demokracie, to je cesta z krize

Česká společnost se nachází v hluboké krizi důvěry v politiku. Tuto krizi vyvolala praxe politických stran, které zdegenerovaly na nástroj ovládání veřejného majetku. V praktické politice není rozdíl mezi levicí a pravicí. Úsvit přímé demokracie je v zásadní opozici proti takovému chápání demokracie. Prosazujeme větší a přímé zapojení občanů do řízení a správy země. Prosazujeme přímou demokracii. Cílem je přímá volba a odvolatelnost politiků. Chceme jejich odpovědnost za správu země. Občané musí mít možnost vyjádřit svou vůli prostřednictvím referenda. Referenda, které nebude blokováno administrativními a parametrickými překážkami. Pouze větší zapojení občanů do politiky zastaví hospodářské a sociální problémy země a celkovou krizi společnosti, aby bylo zamezeno platnosti předpisů, se kterými většina občanů nesouhlasí.

Žádáme návrat práva, bez práva není skutečné svobody

Žijeme v zemi, kde lidé ztrácí důvěru ve vymahatelnost práva. Lidé začínají považovat právo za zboží, které pro řadu z nich je nedostupné. Bez práva není spravedlnost a svoboda. Místo svobody je lidem nabízen falešný svět bez povinností a prostor bez morálky, kde ti nejslabší se stávají obětí kriminálníků, podvodníků a lichvářů. Naším programem je návrat práva a spravedlnosti. Návrat morálky a odpovědnosti. Společnost práva a osobní odpovědnosti je předpokladem skutečné svobody občanů.

Konec rozkrádání daní občanů

V naší zemi probíhá daňová genocida živnostníků a zaměstnanců. Bohatnou ti, kteří přerozdělují bohatství země a nikoliv ti, kteří ho vytváří. Proto roste veřejný dluh a podstatou degenerace politiky je její plné soustředění na kontrolu a organizaci tohoto přerozdělování daní. Příkladem je zneužití zákona o statní službě, který je dohodou stranických sekretariátů na ovládání státní správy. Úsvit přímé demokracie žádá konec zvyšování daní a jejich efektivní správu přes profesionální a odpolitizovaný státní aparát. Jsme na straně poctivé práce a férového podnikání.

Chceme mír a bezpečí pro Českou republiku

Česká republika musí podporovat mírové řešení občanské války na Ukrajině. Mír může přinést jen jednání Ukrajinské vlády s povstalci. Odmítáme jednostranné protiruské sankce a prohlubování nepřátelství s Ruskem. Za nebezpečí pro Českou republiku považujeme nárůst extrémního islámu. Je nutné zpřísnit imigrační politiku naši země. Nechceme zde vraždící náboženské fanatiky.

Vytvoříme regionální struktury hnutí

Úsvit přímé demokracie chce vytvořit politické hnutí, které bude schopné úspěšně prosazovat naše základní programové cíle. Vytvoříme regionální struktury hnutí a dáme příležitost k členství především těm občanům, kteří se aktivně podíleli na podpoře hnutí ve volbách. Poděkování patří také všem, kteří nám od vzniku hnutí podali pomocnou ruku. V říjnu 2013 se politický zápas za přímou demokracii dostal na půdu Parlamentu České republiky. Věříme, že v tomto zápase bude mít program přímé demokracie stále více příznivců a podporovatelů.