Vyjádření k romskému táboru v Letech

stredocesky-okamura-person

V médiích se rozběhla vlna hysterie, která má navodit dojem, že Okamura popírá holocaust nebo zločiny nacistů či českých kolaborantů.
Nikdy ani na vteřinu jsem nezpochybnil bezpráví, které se v Letech dělo, odmítl jsem hned ve své první odpovědi jakékoliv násilí a už vůbec se moje vyjádření netýkalo zločinů spáchaných na těch, kdo byli z Let odvezeni do koncentračních táborů.
Při tvrzení, že se nejednalo o koncentrační tábor, ale o pracovní, vycházím z několika na sobě nezávislých zdrojů – tvrzení historiků, vládní komise, prezidenta Václava Klause, vyšetřování policie a knihy Historického ústavu Akademie věd s názvem „Historici a kauza Lety“.  

1)
V rozhovoru pro Idnes (http://zpravy.idnes.cz/byl-tabor-v-letech-koncentrakem-ano-i-ne-d9y-/domaci.aspx?c=990331_145225_domaci_pez ) mluví historik Jaroslav Valenta a ředitel archivní správy ministerstva vnitra Oldřich Sládek: „Pojem ‚koncentrační tábor‘ vyvolává u dnešního občana, který je o celé věci informován jen z médií, zcela automaticky asociace s Mauthausenem, Osvětimí, Majdankem a podobně,“ uvedl historik Jaroslav Valenta. „V protektorátu Čechy a Morava podle říšských předpisů žádné koncentrační tábory být nemohly,“ upozorňuje ředitel archivní správy ministerstva vnitra Oldřich Sládek. „Poměry v Letech byly jistě drastické, nicméně jsou známy skutečnosti v koncentračním táboře nemyslitelné,“ napsal Jaroslav Valenta. „V Letech nedocházelo ke střílení, k usmrcování. Vězni se odtud vozili do civilních nemocnic. To by se v koncentračním táboře klasického typu nemohlo stát,“ řekl Oldřich Sládek. Tábor v Letech spravovali Češi podřízení protektorátní vládě. „Postačuje však kriminální chování několika jedinců k tomu, aby se psalo o spoluvině českého národa na genocidě Romů nebo o vyhlazování po česku? Myslím, že nikoliv,“ napsal Jaroslav Valenta.

2)
Václav Klaus řekl ve svém rozhovoru pro Lidové noviny dne 14.5.2005 ohledně tábora v Letech (http://www.klaus.cz/clanky/1469 ): „Myslím, že ten věcný problém je opravdu poněkud složitější, než jak je trivializován. Ukazuje se, že to s tím táborem je složitější. Že to byl původně pracovní tábor pro ty, kteří odmítali pracovat. Zdaleka ne jen romský. Není to opravdu koncentrační tábor v tom slova smyslu, jak každý z nás podvědomě rozumí slovu koncentrační tábor a vidí Osvětim, Buchenwald a tyto věci. Samozřejmě se tam odehrála celá řada tragických věcí. Rozumím-li ale tomu, tak oběti toho tábora byly primárně spojené s epidemií skvrnitého tyfu, a nikoli s tím, co bývá tradičně chápáno jako oběť koncentračního tábora. Aspoň v tom, co se každé dítě učí ve škole. Samozřejmě, že je třeba patřičnou pietu tomuto místu zvolit.“

3)
V roce 1999 se na pojmenování tábora shodla smíšená komise, která z pověření vlády zkoumala romský holocaust a vymyslela pro Lety vlastní termín: „tábor nucené koncentrace“, jelikož neměla na základě zjištěných fakt odvahu ho nazvat přímo „koncentračním táborem“.

4)
Celou věc již dokonce šetřila v minulosti i policie. Petr Uhl totiž podal za stejný výrok (tzn. že se jednalo o pracovní tábor, nikoliv o koncentrační) trestní oznámení na europoslance Miloslava Ransdorfa. Policie na základě znaleckých posudků historiků dala za pravdu europoslanci Miloslavu Ransdorfovi a neobvinila ho.

5)
Další podrobnosti jsou uvedeny i v knize Historického ústavu Akademie věd s názvem „Historici a kauza Lety“.

Znovu zdůrazňuji, nikdy ani na vteřinu jsem nezpochybnil bezpráví, které se v Letech dělo a už vůbec se moje vyjádření netýkalo zločinů spáchaných na těch, kdo byli z Let odvezeni do skutečných koncentráků. Odmítám a vždy budu odmítat jakékoliv bezpráví na jakékoliv skupině obyvatel. Romové, kteří tu byli shromáždění, byli následně z velké části zavražděni v koncentračních táborech. Romský holokaust je strašný a tábor v Letech byl zločinný.

Tomio Okamura – předseda hnutí Úsvit