Marek Černoch interpeluje ministra dopravy ve věci zprovoznění dálnice D8

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Určitě vám popřeji, ale rád bych se napřed zeptal pana nepřítomného ministra Ťoka na dálnici D8.

Dle vyjádření pana ministra Ťoka je stavba dálnice D8 dokončena, dálnice je bezpečná a k jejímu plnému zprovoznění dojde 17. prosince tohoto roku. U příležitosti otevření dálnice pan ministr uspořádal slavnostní večeři pro tisíc hostů v prostorách tunelu Prackovice a Radejčín.

První otázka. Jakým způsobem a v jakém časovém horizontu bude po ukončení této gastronomické akce zajištěno bezpečné znovuotevření těchto tunelů? Druhá otázka. Jaká konkrétní opatření pan ministr plánuje pro zprovoznění tunelu a jak je bude realizovat? Děkuji