Blog

Martin Lank: A komu tim prospejete?

Počmárání podniků a prodejen nápisy s nacistickou symbolikou, pravděpodobně jen proto, že podporují projekt HateFree zón, je nechutnost, hodná odsouzení. A tady by měla být až do vyšetření tečka. Jenže není.

Fascinující je, jak má spousta lidí hned jasno, kdo to udělal. Stejně jako v případě takzvaného centra Klinika. Samozřejmě – odpůrci imigrantů a xenofobové. Hurá, můžeme zrušit policii. A justici. Internetoví „experti“ vyšetří a odsoudí vše, navíc mnohem rychleji.

Pokud bychom se ale řídili osvědčeným pravidlem „komu to prospěje“ – pak odpůrcům imigrantů, xenofobům a islamofobům určitě ne. Ba právě naopak, jestli někdo chce těm seriózním ublížit v očích veřejnosti, lepší způsob bude hledat těžko.

Kdybych se tedy měl chovat stejně, jako oni výše zmiňovaní internetoví zastánci multikulturního obohacení a jediných správných morálních hodnot, nejspíš bych přišel s nějakou takovouto teorií:

Začátek konspirační fikce:

Je to stejné jako u zmiňované Kliniky, o které až do útoku prakticky nikdo nic nevěděl a která se díky tomu dostala do centra mediální pozornosti (jistě jen shodou okolností) jen pár dní předtím, než měly úřady rozhodovat o dalším osudu budovy. Nebýt toho, nejspíš by se jich nikdo moc nezastával. Co na tom, že ze zápalných lahví, velkého požáru a zraněných se nakonec podle dostupných informací vyklubala jedna světlice, ohořelá záclona a boule na hlavě. Ano, i v tomto případě jde samozřejmě o PR akci, tentokrát projektu HateFree. Už dlouho nikdo neprovedl nic ošklivého a xenofobního a musí si obhájit potřebu svojí existence, ne? A také potřebu dalších finančních příspěvků od vlády (která projekt fakticky realizuje), EU, norských, islandských, lichtenštejnských a papuanovaguinejských grantů. A ono se to pak nějak zaonačí, aby z toho třeba něco zbylo. Třeba i na splátku nějakého dluhu nějakému právníkovi…

Konec konspirační fikce

Nesmysl? Nejspíš ano. Ale založený na zhruba na stejně hodnověrných „důkazech“, jako ta první teorie. Nechme pracovat policii a uvidíme, kdo má tuto zhovadilost na svědomí. Xenofob? Neonácek? Vítač? Anarchista? Nejspíš bude odpověď mnohem jednodušší. Pořádný idiot. I když, ne že by se to v některých případech nutně vylučovalo

Richard Andrle: Paradigma řešení migrační krize

Evropské vládní garnitury v čele s Evropskou komisí se snaží najít recept na zastavení migrační krize. Ovšem 28 vlád a centralizovaná vláda ,,Evropská komise“ se nechovají jednotně, a není se co divit, každá vláda zastává jiný cíl a jiné priority. Tímto článkem dávám k diskuzi ,,návod“ jak zamezit migrační krizi a zamezit příchodu zejména ekonomických migrantů a radikálních uskupení na naše území. Jedná se o okamžité řešení v Sýrii a navazujících oblastech, zajištění ochrany vnějších a vnitřních hranic.

Okamžité řešení

-       V rámci mezinárodního společenství zajistit, aby Islámský stát (IS) vymizel z mapy světa        a z mysli lidí. Tj. okamžité nasazení mezinárodních pozemních jednotek a zlikvidování IS jednou pro vždy.

-       Zajištění nástrojů mezinárodního společenství (např. OSN  peacekeeping), tj. mírové jednotky vynucující mír a dohled na daném území.

-       Humanitární a okamžitá pomoc mezinárodního společenství (budování míru – peacebuilding). Potravinová, materiální a finanční pomoc na obnovu základních lidských potřeb (jídlo, přístřeší, zdravotnické pomůcky apod.)

-       Okamžité zrušení sankcí na Sýrii, které ji uvrhly a dále uvrhávají do beznaděje.

Ochrana vnějších a vnitřních hranic

-       Posílení Frontexu o stovky zaměstnanců tak, aby tato instituce mohla plnit svou úlohu, tj. ochranu vnějších hranic Unie. V současnosti má tato instituce pouze okolo 1500 zaměstnanců a není tedy možné plnohodnotně a funkčně hlídat Unijní hranice.

-       Plná podpora Řecka (ale i Španělska, Makedonie, Itálie) a to jak materiální, tak finanční která bude zabezpečovat dostatečné zdroje na pokrytí evidence nezvaných migrantů. Není možné, aby migranti nebyli evidováni, lustrováni a aby si zde chodili ze státu do státu bez jakýchkoli omezení.

-       Výrazné posílení kontroly vnitřních hranic, a to jak formou posílení policie, tak využití moderních technologií pro ochranu hranic (drony, kamery atd.)

Z důvodu zajištění funkčnosti, by zde měla existovat přímá demokracie, a to formou referenda, ze kterého by vládní garnitury měly obratem vycházet a zastávat názor většiny. Vláda zatím rozhoduje o nás, bez nás. Referendum je zakotveno v naší ústavě (hlava I, čl. 6) jako jeden z demokratických principů, a tudíž by mělo být plně respektováno a to s okamžitou platností.

 

Mgr. Richard Andrle, MBA

Richard Andrle: Černobílá Evropa 2045 ,,jeden z možných scénářů“

Píše se rok 2045 nepokoje na periferiích hlavních měst Evropy (Madrid, Praha, Berlín, Londýn, Paříž …..) zmítají politickou scénou a hýbou sociální společností. Nová generace muslimské komunity sociálně izolovaná, která jsou potomky migrantů z let 2015 2016 se cítí být vyloučena ze společnosti. Nezaměstnanost, nefunkčnost sociální inkluze, nedostatek financí vede k frustraci, rabování a nepokojům. Tato frustrace se šíří napříč celou Evropou a zasahuje všechny větší evropská města. Vládní orgány zvyšuji náklady na represivní složky států. Vlna nepokojů vzrůstá také u původních ,,západních“ obyvatel Evropy a to právě s ohledem na sociální dopady, které tato vlna nepokojů sebou nese. Vysoké náklady států na represivní složky, vysoké náklady na sociální systém, zdravotní systém, vysoké daně a nefunkčnost vládních garnitur tuto situaci zvládnout vede k vlně násilí a i ze strany původních obyvatel Evropy.  Tato nová občanská válka mezi muslimskou a křesťanskou společností nezachovává kámen na kameni. Státy už nemají dostatek zdrojů na zajištění vnitřní bezpečnosti. Evropou se nese vlna násilí.

Chcete, aby to takto dopadlo?  Já ne.

Zabraňme společně neřízené migraci a vstupu radikálů na náš Evropský kontinent.  

 

Richard Andrle: Finanční dopady migrace – jeden z možných scénářů

Každý vzdělaný občan ví, že migrace je nákladová, ne však pro konkrétního migranta, ale pro stát a jeho pokladnu. Vzrůstající migrace, v níž se schovávají teroristé (příp. jejich budoucí generace) s sebou nese zvýšené výdaje na ochranu vnitřních hranic, tlak EU na ochranu vnějších hranic a další mandatorní výdaje na státní pokladnu, zvýšené sociální náklady na zajištění a podporu migrantů atd. Tyto a další náklady se ve velkém promítají do státního rozpočtu. Do budoucna se nedá očekávat, že by státy, včetně Česka, dodržovaly smlouvu ,,fiskální pakt“ , kde se státy EU zavázaly udržet deficit státního rozpočtu pod 3%. Státní dluhy jednotlivých států se tedy budou rapidně zvyšovat. To bude mít vliv na zvyšování daní a snižování sociální ochrany stávajícího obyvatelstva. Evropské finanční nástroje jako je např. Stabilizační mechanismus (ESM) nebudou funkční, protože všechny státy EU budou předluženy a tyto mechanismy nepomůžou. Vysoké státní náklady, vysoké daně, předluženost států atd. (stagnace či stagflace) s sebou nese frustraci. Frustrace s sebou nese nepokoje, neklid, demonstrace, převrat a rozbití demokratických principů, na kterých stojíme.

NEDOPUSŤME TOTO, ZABRAŇME NEŘÍZENÉ MIGRACI.

Mgr. Richard Andrle, MBA