Interpelace

Marek Černoch interpeluje ministra dopravy ve věci zprovoznění dálnice D8

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Určitě vám popřeji, ale rád bych se napřed zeptal pana nepřítomného ministra Ťoka na dálnici D8.

Dle vyjádření pana ministra Ťoka je stavba dálnice D8 dokončena, dálnice je bezpečná a k jejímu plnému zprovoznění dojde 17. prosince tohoto roku. U příležitosti otevření dálnice pan ministr uspořádal slavnostní večeři pro tisíc hostů v prostorách tunelu Prackovice a Radejčín.

První otázka. Jakým způsobem a v jakém časovém horizontu bude po ukončení této gastronomické akce zajištěno bezpečné znovuotevření těchto tunelů? Druhá otázka. Jaká konkrétní opatření pan ministr plánuje pro zprovoznění tunelu a jak je bude realizovat? Děkuji

Marek Černoch interpeluje ministra dopravy ve věci kontroly zadávacího řízení na veřejnou zakázku optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n

Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, pane ministře. Správa železniční dopravní cesty v srpnu tohoto roku zrušila soutěž na modernizaci tratě mezi pražským Hlavním nádražím a Hostivaří s odůvodněním, že nebylo možno dodatečně posoudit kvalifikační předpoklady všech firem, které o zakázku stály a přihlásily se do soutěže. Firma, která zakázku vyhrála, byla o 800 milionů korun levnější než jiné firmy. Důvod zrušení zakázky zpochybnila také paní Koláčková, ředitelka společnosti OTIDEA, která se zabývá administrací a poradenstvím ve věci veřejných zakázek. Cituji: „Pokud by důvodem pro zrušení bylo skutečně jen to, že nebylo možné zjistit a učinit jednoznačný závěr o posouzení kvalifikace uchazečů, pak je dle našeho názoru takový důvod nedostatečný. Zákon definuje zcela jednoznačně důvody pro zrušení a takový důvod, který se uvádí, se v rámci zákona nenachází.“ Z tohoto vyjádření tedy vyplývá, že došlo k protizákonnému jednání. Z informací, které mám, se odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy s důvody, pro které SŽDC tendr zrušilo, neztotožnil. Postup SŽDC měl být vnitřním auditem Ministerstva dopravy dokonce označen za nezákonný.

Žádám vás tedy, pane ministře, o předložení auditní zprávy týkající se postupu SŽDC k této zakázce. A ptám se, jaké konkrétní personální důsledky budou mít závěry předmětné auditní zprávy a zda bylo podáno trestní oznámení. Děkuji.

Marek Černoch interpeluje Bohuslava Sobotku ve věci případu paní Michalákové

Poslanec Marek Černoch: Pane nepřítomný premiére, dámy a pánové. Norský krajský soud odmítl odvolání paní Michalákové proti dřívějšímu rozsudku o pozbytí rodičovských práv na syny Davida a Denise. Paní Michaláková v odvolání argumentovala tím, že rodičovských práv ji sociální úřad zbavil i kvůli medializaci případu a že v předchozím jednání byly procesní chyby. Například když nebyl vypracován nezávislý znalecký posudek, že se nikdo nezeptal na názor přímo Davida a Denise. Norský krajský soud nic z toho ale neuznal a odvolání odmítl. Pane premiére, argumentace norského soudu je skandální. Říci, že paní Michaláková není schopna se o své děti postarat nebo že si už u svých pěstounů zvykly, je neslýchané. Jedná se o české děti. A vy, jako premiér České republiky byste měl za české občany bojovat. Proto se vás ptám, jaké uděláte jako premiér kroky, aby se tento únos českých občanů v Norsku řešil? Děkuji.

Marek Černoch interpeluje Bohuslava Sobotku ve věci financování neziskových organizací

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedající, pane místopředsedo. Už poněkolikáté interpeluji nepřítomného premiéra v otázce neziskových organizací.

Za rok 2015 bylo podle analýzy, kterou shodou okolností udělala opět nezisková organizace, vyplaceno organizacím 14,5 mld. korun, o miliardu víc než za rok 2014. Dotace obdržely spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, neziskovky sloužící k integraci nepřizpůsobivých, multikulturní neziskové organizace apod.

Jak už jsem v minulosti interpeloval, člověk z neziskové organizace HateFree otevřeně v rádiu přiznal, že rozpočet 16 mil. korun na tři roky slouží hlavně k rozlepování samolepek a moderování diskusí na sociálních sítích. Jsou samozřejmě neziskové organizace, které vykonávají bohulibou činnost, pomáhají lidem s postižením. Podporu si určitě stoprocentně zaslouží. Bohužel právě tyto neziskové organizace většinou na finance nedosáhnou.

Proto bych se rád zeptal pana premiéra – pane premiére, budete řešit ještě během svého mandátu financování těchto podezřelých neziskových organizací novelou zákona? Kdyby se tyto obrovské prostředky použily na prorodinnou politiku, na klokánky, pro postižené děti, na efektivní ekonomiku státu, tak by se udělalo daleko lépe. Díky.