Novinky

Preambule – nová vize Úsvitu

Úsvit je konzervativně-liberální strana, která klade důraz na zachování základních občanských práv a na rozšíření ekonomické svobody občanů. Úsvit prosazuje spolupráci mezi členskými i nečlenskými státy Evropské unie.

Za čím stojíme:
• Věříme, že lidé jsou si rovni před zákonem a všichni mají přirozené právo na život, svobodu a samostatné rozhodování o svých záležitostech.
• Jsme pro reformu politického systému České republiky směrem k přímé volbě politiků, k možnosti odvolávání politiků a k posílení významu lidového hlasování na všech úrovních, včetně obcí.
• Jsme pro zachování plné suverenity českého státu nad svým územím, nad svými hranicemi a nad imigrační politikou.
• Jsme pro svobodu projevu v nejširším smyslu a proti cenzuře v jakékoli podobě.
• Jsme pro rozumné omezení role státu. Stát má především udržovat vládu zákona a bránit zemi. Funkce sociálního státu je třeba racionalizovat.
• Jsme pro tržní hospodářství a konkurenci, včetně zdravé konkurence mezi státy.
• Jsme pro ochranu soukromí občana vůči elektronickým sledovacím mechanismům, ať už ze strany státu nebo jiných organizací.
• Jsme pro svobodnou Evropu bez bariér pro pohyb zboží, služeb, investic a pracovních sil.
• Jsme součástí západní civilizace a na tomto faktu nehodláme nic měnit.
• Stát nesmí omezovat právo občanů držet a nosit zbraň.

Proti čemu vystupujeme:
• Jsme proti posilování moci státu, neboť moc korumpuje (a jak známo, absolutní moc korumpuje absolutně.)
• Z téhož důvodu jsme proti centralizaci moci v nadnárodních organizacích, jako jsou Evropská komise, Evropský parlament a další podobné instituce.
• Jsme proti evropským dotacím, i když zdánlivě zvyšují HDP. Dotace ve skutečnosti posilují moc politické a byrokratické sféry, přičemž deformují přirozené ekonomické vztahy.
• Jsme proti zasahování EU do oblasti daní, zejména proti zavedení jakékoli „federální“ daně.
• V každém případě jsme proti „solidární“ záchraně předlužených zemí a krachujících bank v rámci EU z našich peněz.
• Jsme proti islamizaci a proti zavádění politického islámu v Evropě.
• Jsme proti „orientaci“ zahraniční politiky na kteroukoli velmoc, ať už jejím sídlem je Moskva, Berlín, Brusel nebo jakékoli jiné místo v zahraničí. Na druhé straně se nebráníme spolupráci a spojenectví, ovšem jen pokud půjde o vzájemně výhodné a rovnoprávné svazky.
• Jsme proti rasismu a principu kolektivní viny v jakékoli podobě. Nikdo nemá nárok na výhody z titulu svého etnického původu. Žádná země, národ ani civilizace nenese vinu za to, co se stalo v historii.

Kdo je Pavel Kohout
Český ekonom a publicista,
V devadesátých letech pracoval jako ekonomický analytik např. pro PPFING
V roce 2007 se stal spoluzakladatelem finanční skupiny Partners.
V letech 2009-2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR
Je autorem několika knih (např. Investiční strategie pro třetí tisíciletí nebo Peníze, výnosy a rizika)Jeho kniha Úsvit je kritikou politického systému ČR a návrh nové Ústavy pro Českou republiku. Kniha Usvit inspirovala vznik politického hnutí Úsvit, které má ve svých stanovách prosazování přímé demokracie dle receptu Pavla Kohouta inspirovaných předevšim švýcarským politickým systémem.

Povinné plavání od školního roku 2017. Přípravy finišují

V úterý přivítal poslanec Augustin Karel Andrle na další schůzce týkající se zavádění povinného plavání pro žáky prvního stupně základních škol ministryni školství Kateřinu Valachovou.

Iniciátor záměru Andrle předal v úvodu setkání slovo ministryni Valachové, která potvrdila přítomným zástupcům České unie školního plavání a Asociace českých plaveckých škol, že ministerstvo počítá od příštího školního roku 2017 se zavedením povinné plavecké výuky.

Zástupci už na dubnové schůzce předložili zástupkyni ministerstva Miroslavě Salavcové  propočet nákladů na dopravu žáků do bazénu čítající s částkou cca 98 milionů korun.

Vyhláška zavádějící plavání jako povinnost má počítat s modelem, v němž výuka bude probíhat ve dvou po sobě následujících ročnících 2. a 3. případně 3.a 4. třídě.

Ředitel asociace Jiří Vopička i ředitel Unie Ladislav Botek se zavázali, že v dohledné době předloží ministerstvu analýzu, v níž bude uveden seznam jednotlivých škol, které se plavecké výuky v současnou chvíli nezúčastňují a předně jejich důvody neúčasti

val2

val3

Vyjádření Marka Černocha k obálce s bílým práškem

Moje manželka nalezla ve schránce obálku s neznámou látkou, která se jí vysypala na ruce. Považuji za naprosto zbabělé, že někdo ať již se jednalo o jakoukoli látku, volí k zastrašování mé osoby objekt kde bydlí má rodina!

Chci jasně vzkázat, že se nenechám zastrašit a ze svých názorů neustoupím ani o milimetr. Nadále budu velmi ostře vystupovat proti zlodějnám, korupčním kauzám, exekutorským praktikám a proti ilegalní imigraci.

Za sebe a svou rodinu děkuji za okamžitou reakci a profesionální práci všem bezpečnostním složkám.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/394727/vime-prvni-poslanci-marku-cernochovi-nekdo-poslal-obalku-s-bilym-praskem.html