Novinky

Společně proti islamizaci – DĚKUJEME, ŽE JSTE PŘIŠLI!

Dnes proběhla na Hradčanském náměstí unikátní demonstrace, která současně probíhala i na dalších více než 14 místech světa.

Děkujeme všem, kteří přišli, byli jste super a společně jsme vytvořili skvělou atmosféru, za které jsme jasně řekli vládě co si lid přeje! Děkujeme také policii a všem organizátorům za bezchybný průběh.

 

Martin Lank na Hradčanském náměstí 6. 2. 2016

Dámy a pánové,

naši kritici a média rádi říkají, že Úsvit Národní Koalice a Blok proti islámu jen křičí. Prý nepředkládáme jasná řešení. My jsme přitom ve skutečnosti předložili bez nadsázky už desítky návrhů, jak se u nás následkům imigrační vlny bránit. Naše řešení ale už média obvykle neprezentují anebo je ruku v ruce s vládou zesměšňují. Například od loňského září jsme při různých příležitostech pětkrát žádali zpřísnění azylového zákona. Navrhujeme velice jednoduše – kdo spáchá přestupek nebo dokonce trestný čin, nesmí u nás dostat azyl. Je to logické – když u nás chce někdo být, musí dodržovat naše pravidla. Jejich porušování trestáme u našich občanů a nevidím důvod, proč to jiným tolerovat.

Proti je paní ombudsmanka, pan Dienstsbier a vůbec celá naše vládní koalice. Prý je to v rozporu s mezinárodními úmluvami. Kromě toho, že je to lež, protože každý stát si smí stanovit svoje podmínky, koho za občana přijme – je to především výmluva. V Evropě máme dohody o tom, že členské státy budou chránit vnější hranice schengenského prostoru. A já se ptám: chrání Řecko nebo Itálie dostatečně Evropskou hranici? Nechrání. Nerespektuje mezinárodní dohody. Proč je tedy Sobotkova vláda tak probruselská? Pan premiér se vyhýbá odpovědi, proč nejednal s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem o kvótách a nechal se v Bruselu přehlasovat. Proč se naše vláda nepřidala ke Slovensku? I kdyby to měla být symbolická podpora, proč nežalujeme společně Brusel za to, že nám chce nuceně poslat imigranty z Německa?

Dámy a pánové, vláda odmítá náš návrh obnovit pohraniční policií, protože se bojí vyloučení ze Schengenu. Podle Babiše se nemůžeme soudit o kvóty, protože by nám Brusel mohl zastavit čerpání dotaci. Azylovou politiku prý nemůžeme zpřísnit, protože by to prý bylo v rozporu s mezinárodními dohodami – které ovšem jiní beztrestně porušují. Všechny tyto vládní argumenty nejsou nic jiného, než výmluvy. Sobotka s Babišem nechtějí přiznat, že se bojí Merkelové a bruselských politiků – anebo hůř, mají na jejich podpoře své zájmy.

My všichni tady ukazujeme, že my se jich nebojíme. Já jsem byl zvolený do parlamentu vámi, občany České republiky – ne politiky Evropské unie. A zájmy občanů této země také budu hájit, jakkoli to může být zrovna nepohodlné. Nevyměním naše bezpečí za dotace na výstavbu golfových hřišť a podobné nesmysly. Prosím, šiřte mezi lidmi, že řešení následků imigrační krize existuje a nemusí nutně znamenat, že nebudeme moci cestovat po Evropě na občanku. Musíme přesvědčit co nejvíce lidí, že řešení existuje  - alespoň v našem národním měřítku, když už Evropa evidentně selhala. Co nám hrozí, vidíme jasně na západ od nás. Vidíme to v Německu, Británii, Francii, ve Švédsku. Jsou to fakta, která nemůže nikdo ignorovat – a už i vládní politici pod jejich tíhou začínají otáčet a říkat prakticky stejné věci, za které nás ještě před pár měsíci pranýřovali. Ano, můžeme namítnout, že se to nedá srovnávat, že jmenované západní země jsou v jiné situaci, než jsme my. A já říkám, zaplať pánbůh, že jsme v jiné situaci! Ovšem snadno se do podobné situace můžeme dostat. Stačí nedělat nic. A já vám i za kolegy slibuji, že uděláme vše, co je v mých silách, aby se to nestalo – a tady před sebou vidím důkaz, že nebudeme sami.

Projev Jany Hnykové na Hradčanském náměstí

Hezké odpoledne

Zdravím do Bratislavy, Varšavy a Drážďan a všech dalších měst!

Vážené dámy a pánové,

Jsem žena, matka a doufám, že se stanu i babičkou. A chci, tak jako vy, aby moji blízcí žili v bezpečné zemi! V zemi, kde se budu cítit bezpečně jak na ulici, tak doma.

Chci žít v zemi, kde se nebudeme bát pustit naše děti samotné do školy. V zemi, kde nebudou ženy vystaveny obtěžování, tak jak tomu bylo v Německu a dalších zemích Evropy.

Se svými kolegy z Úsvitu jsme v Poslanecké sněmovně během celého loňského roku předložili řadu novel zákonů, které měly zajistit ochranu a bezpečnost naší země.  A co na to naše vláda? Vůbec nic! Lehkovážně hovoří o tom, že se nic neděje, že máme vše pod kontrolou. O jakoukoli sebemenší zprávu týkající se imigrace musíme téměř prosit.

Jako poslankyni a zdravotní sestru mě například zajímá, jak je náš stát připraven na možnou epidemii infekčních chorob, které se k nám do republiky musí zákonitě s imigranty dostat? Vždyť například z německého tisku se dovídáme, že policisté sloužící v oblastech, kde dnes žijí imigranti, se doma po návratu z práce nemají přibližovat ke svým dětem, aby je náhodou nenakazili.

Naše země se potýká s řadou sociálních problémů, se kterými si neumíme poradit. Ať už je to dlouhodobá nezaměstnanost, vyloučené lokality, či chudoba, nízké příjmy a mnoho dalších. Kladu si otázku, jak bychom se vyrovnali s dalšími sociálními problémy doprovázející lidi jiné kultury, tradic a hodnot?

Naše historie vychází z křesťanských hodnot a já je chci spolu s vámi zachovat i pro naše děti a vnoučata!

Chraňme naši zem proti všem, kteří si ji chtějí podmanit!

My všichni jsme sem přišli, abychom si zachovali bezpečnou zem, bezpečný domov a bezpečný život v naší zemi!

Projev Ing. Miroslava Lidinského na Hradčanském náměstí

Dámy a pánové dobré odpoledne,

stojím před Pražským hradem, s tisíci SKVĚLÝMI lidmi zde v České republice zdravím Vás, naše přátele v Krakově, Bratislavě, Drážďanech, Amsterodamu a dalších městech Evropy!

S Pegidou, Estonskou parlamentní Konzervativní stranou a dalšími protiimigračními silami v Evropě jsme založili OBRANÝ spolek s názvem PEVNOST Evropa.

Chceme zastavit Merkelovou a její Bruselské politiky. Chceme zastavit českou Sobotkovu vládu, která kolaboruje s madam Merkelovou. Díky Vám všem, že je nás tolik, kdo chtějí Pevnost Evropu! Díky že jste přišli!

Dámy a pánové, vzkažme jim, co si přejeme: Brusel je na nic! Chceme ochranu hranic! Brusel je na nic, protože nechrání naše hranice. My chceme ochranu národních států před imigranty! MY jsme tu DOMA oni NE!

Německá kancléřka Angela Merkelová v novoročním projevu s arabskými titulky prohlásila:

Němectví si Němci nesmí uzurpovat pro sebe!

Merkelová vším co děla láká další imigranty do Evropy! Láká je k nám DOMŮ. Láká je, protože někdo chce levnější pracovní sílu.

Dámy a pánové, Evropu svírají PARAZITÉ budující takzvanou MULTIKULTURNÍ společnost. Jsou to PARAZITÉ žijící z evropských dotací. IMIGRANTI jsou pro ně zdrojem byznysu. V Čechách tyto parazity řídí ministr Dientsbier. V Německu jim slouží kancléřka Merkelová. To jsou síly, které musíme demokraticky, především ve volbách zastavit! Po vzoru Austrálie přesvědčme naše vlády, že azylové řízení se nemá vyřizovat v Evropě, ale mimo ni. Chraňme hranice národních států před příchodem imigrantů a pohybem teroristů. Úsvit s podporou Bloku proti islámu předložil již mnoho návrhů zákonů jak se imigraci bránit. Všechny je probruselská, proimigrační vláda smetla. Ale my se nevzdáme. Díky Vám všem i dnes nabíráme nové síly a já věřím, že společně Evropu zachráníme!

Dámy a pánové Bojoval jsem v Afganistánu proti Talibáncům. Viděl jsem jejich zákeřnost, za kterou můj kamarád v boji zaplatil životem. I podle šéfa německé kontrarozvědky Massena je více než jeden imigrant ze sta spojen s Islámským státem. Naše demokratická společnost se neumí bránit invazi imigrantů, kteří přichází ze zcela jiné kultury. Gengy imigrantů, které v Kolíně nad Rýnem sexuálně obtěžovaly stovky žen, jsou toho bohužel důkazem. Ostatně, co čekáte od lidí, kteří přichází ze zemí, kde za krádež není trest vězení, ale useknutí ruky? Naše normy jsou pro ně příliš měkkké. Naše chování je pro ně zženštilé a my máme pouze dvě možnosti. Buďto zastavíme Merkelovou a bruselské politiky v jejich sebevražedné misi anebo se budeme muset připravit na anarchii a nepořádek v ulicích našich měst.

Zastavme nesmyslné bruselské multikulturní dotace.  Braňme Evropu před imigranty. Chraňme naše hranice. A nenechme si vzít naší Evropu, kde spolu ve shodě žijí svobodní a hrdí občané národních států!