Tiskové zprávy

Chystáme se na grilování Sobotky kvůli OKD. Předkládáme nová fakta.

Poslanecká sněmovna bude dnes na žádost klubu Úsvit projednávat nevýhodnou privatizaci OKD. Nové, zásadní argumenty padly u soudu. Experti v oblasti oceňování jasně řekli, že byla zvolena chybná metoda ocenění OKD.

„Byla úmyslně zvolena taková metoda, která neoceňovala celou firmu. 44 tisíc hornických bytu na Ostravsku nebylo vůbec oceněno, 1200 bytů na Kladně také. U soudu navíc padlo, že neoceňovat související součásti OKD, byl od začátku úmysl,“ řekl na tiskové konferenci předseda strany Miroslav Lidinský.

Premiér Sobotka také odmítá vydat zvukový záznam z inkriminovaného jednání vlády z roku 2004, kde se o OKD rozhodovalo.

„Tím spíš nás zajímá, co se tenkrát na vládě řeklo – chceme pustit záznamy z vlády a dozvědět se, kdo tenkrát na vládě tlačil na nízkou cenu pro miliardáře Bakalu,“ uzavřel na tiskové konferenci předseda Lidinský.

Další brutální teroristický útok na evropskou kulturu

Další brutální teroristický útok na evropskou kulturu, tradice a hodnoty vzal životy nevinným lidem. Bohužel, je jen zbožným přáním, aby to byly životy poslední. Přestaňme si namlouvat, že při tomto euro-zrádném přístupu bruselských elit (a jejich přisluhovačů ve vládách jednotlivých států) k otázce nelegální imigrace a masivního pronikání radikálního islámu do Evropy se tato situace zlepší. Už to nikdy nebude lepší! A brzo bude pozdě i na „nouzová záchranná řešení“. Prevence je více než aktuální. Ú-NK během posledního roku předložil řadu zákonů a novel, které reagují na kritickou bezpečnostní situaci v Evropě. Mezi nejzásadnější patří:

  • Zákon o azylu – kdo spáchal přestupek nebo trestný čin, nesmí dostat azyl
  • Zákon o zřizování detenčních zařízení mimo území ČR – nelegální imigranti nebudou vůbec na našem území
  • Zákon proti terorismu – trestnost i nepřímé podpory terorismu

Jen naší lhostejností a krátkozrakostí dáváme možnosti těm, kteří vedou naši rodnou zem do záhuby. Tato tragédie neotevře oči veřejnosti, stejně jako nedávné útoky v Paříži, Bruselu, Nice a na dalších místech. Zapomínáme rychle… Bohužel rychle nezapomenou ti, kterým bude u štědrovečerního stolu někdo chybět. Pro ty, kterým tento teroristický čin vzal někoho blízkého, není možná už podstatné to, co považovali za nejdůležitější ve svém životě. Pokud nebude bezpečnost, nebude už Evropa taková, jakou ji známe. A my jsme součástí Evropy…

Úsvit uzavřel spolupráci s Radou seniorů ČR: chceme valorizací penzí i zákon o seniorech

Úsvit uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci s Radou seniorů České Republiky. Úsvit se tím zavazuje ke spolupráci, podpoře a prosazení oprávněných zájmů a požadavků seniorské populace.

„V naší zemi žije přes dva miliony seniorů, kteří mají své problémy, starosti a také oprávněné požadavky a to je nutno vzít na vědomí a ocenit. Dnešní senioři odvedli kus poctivé práce pro naši společnost a je nutné jejich práci a zásluhovost pro tuto společnost zohlednit, vzít na vědomí a také ocenit. Zajistit jim důstojný život, bydlení a zdravotní a sociální péči,“ řekla k uzavření dohody poslankyně Úsvitu Jana Hnyková

Úsvit Národní Koalice bude podporovat valorizaci penzí schválenou odbornou důchodovou komisí a bude podporovat zákon o seniorech. Tento zákon má umožnit seniorům účastnit se rozhodování o věcech seniorů a zajistit financování Rady seniorů na národní a krajské úrovni.

„Chci zdůraznit především krajské struktury seniorů, které jsou jednotlivými kraji rozdílně financovány. Příspěvky na svou činnost jsou v různé výši. Prosazení zákon zajistí seniorským organizacím důstojné podmínky pro jejich organizování a prosazování svých požadavků, práv a větší zapojení do společenského a kulturního života,“ uzavřela poslankyně Hnyková.

Úsvit: Jednáme s vlasteneckými stranami o spolupráci. Už nechceme tříštit hlasy

Minulý týden proběhla první společná schůze českých vlasteneckých stran a hnutí. Zúčastnilo se jí zatím celkem 10 vlastenecky smýšlejících politicky aktivních skupin.

Na této úvodní schůzce byl domluven další společný postup pro nadcházející parlamentní volby. Cílem je vytvořit takovou platformu, která bude schopna oslovit vlastenecky smýšlející voliče napříč republikou i politickým spektrem.

„Hlavní problém vlasteneckých stran v České republice není to, že by neoslovily dostatek voličů. Problém je v tom, že vlastenecká politická scéna je roztříštěná a hlasy našich voličů se dělí mezi velký počet subjektů,“ řekl k výsledkům jednání první místopředseda strany Jan Zilvar.

Předsednictvo Úsvitu pověřilo předsedu a 1. místopředsedu strany, aby pokračovali v jednání s cílem dosažení dohody o sjednocení vlasteneckých stran

Jan Zilvar