Poslanecká sněmovna rozhodla: nezodpovědnost politiků může pokračovat

stredocesky-okamura-person

Dnes se v Poslanecké sněmovně projednával další z klíčových programových bodů hnutí Úsvit – náš návrh na uzákonění jasné osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků a všech, kteří hospodaří s veřejným majetkem a penězi. Náš návrh byl ZAMÍTNUTÝ, slyšeli jsme neuvěřitelné množství výmluv VŠECH parlamentních stran, proč to nejde. Pro zákon nakonec hlasovali všichni poslanci Úsvitu a odvahu podpořit náš návrh sebrali také tři poslanci ANO a dva komunisté. To je absolutně děsivá situace. Takže kauzy jako privatizace podhodnocená OKD (premiér Sobotka), předražený nákup letounů CASA (ministryně Parkanová) budou i do budoucna beztrestné. Milí přátelé, smutně konstatujeme, že i v nové Poslanecké Sněmovně není absolutně většinová vůle ve všech politických stranách kromě Úsvitu, zabránit rozkrádání naší republiky.

Zde je dnešní projev Tomia Okamury ve Sněmovně k našemu návrhu zákona:

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení hosté,
to, co je klíčem ke krizi důvěry veřejnosti v demokracii, v politiku a ve stát, je odpovědnost politiků. To, že tu vrcholní politici v posledních dvaceti letech beztrestně prohospodařili tisíce miliard, samozřejmě frustruje všechny občany a ničí to jejich důvěru v současný politický systém.

Řešení vidíme v jediném – učinit odpovědné maximálně odpovědnými za svěřené hodnoty. Námi navrhovaný zákon zcela jasně stanoví povinnost péče řádného hospodáře pro všechny zástupce státu. Je to zcela jasný a transparentní příkaz pro všechny, kdo nakládají s veřejným majetkem, aby hospodařili s maximální efektivitou. Jde o to, aby bylo možné naplnit při nehospodárnosti skutkovou podstatu trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.

Navrhovanou právní úpravu považuje vláda za nadbytečnou a duplicitní, neboť dosavadní právní úprava hospodaření s majetkem státu a hospodaření s majetkem územních samosprávných celků prý už obsahuje úpravu péče o majetek, a to zejména v § 14 a 47 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, a v dalších zákonech, např. o obcích, o krajích a tak dál.

Co říkají tyto paragrafy? V § 14 je uvedeno, že majetek musí být využíván účelně a hospodárně. Tuto povinnost ovšem stanoví pro příslušnou organizační složku, nikoliv pro jednotlivce.

§ 47 ukládá příslušným fyzickým osobám povinnost provádět svoji činnost s odbornou péčí a postupovat podle tohoto zákona a dalších právních předpisů. Jednotlivci mají přímo nařízenou odbornou péči, ale péči spravovat majetek hospodárně nemají, respektive mají ji nařízenou pouze v rámci povinnosti pro organizační složky. Chybí tu tedy přímá individuální odpovědnost. To, že je zákon nefunkční, lze dokázat jednoduše – zatím žádný ministr ani jiný vrcholný politik (náměstek nebo jiný odpovědný člověk) nečelil stíhání pro porušení povinností při správě cizího majetku kvůli nějaké nehospodárnosti.

Kouzlo tohoto zákona spočívá v tom, že aby byla naplněná skutková podstata, musí daný člověk kromě prokázané škody porušit zákonem danou povinnost. A tady řešíme, zda ministr financí – například pan Sobotka, který navrhuje privatizaci státního podílu v OKD – v kooperaci se svými kamarády z Karbon investu je nebo není trestně odpovědný.

Jak víme, v kauze paní Parkanové vytáhl pan ministr Kalousek na obhajobu předraženého a nekompetentního nákupu letadel za miliardy posudek Ústavu státu a práva, který říkal, že ministryně neměla zákonnou povinnost zjišťovat si, kolik letouny CASA obvykle stojí. Nemusela tudíž ani vědět, zda je pro armádu nakupuje předražené. Nelze ji tedy stíhat pro trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku, neboť podle současného výkladu zákona neporušila uloženou či smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku. Právníci s tím mohou polemizovat a právem – ovšem faktem zůstává, že praxe je taková, že ti, kdo nemají přímo zákonem uloženou povinnost spravovat majetek s péčí řádného hospodáře, prostě za nehospodárné jednání stíháni nejsou.

Ve stejném duchu se dnes nese ještě horší kauza pana premiéra Sobotky. Ten zcela zjevně spolupracoval a spoluzavinil škodu, která je v řádu desítek miliard. Kdo sledoval pořad Reportéři ČT, nemohl přehlédnout jednak zmapovanou donebevolající zlodějnu, kdy zástupci státu prodali státní majetek pod cenou, a současné konstatování faktu, že postiženy budou jen malé ryby. Ovšem ti, jejichž vůli prováděly, ti, kdo by měli být za tak skandální privatizaci odpovědní, tedy v prvé řadě ministr financí, který prodej navrhoval a spoluřídil, tak ti se odpovědnosti zřejmě vyhnou.

Pokud by platila povinnost spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře pro ministry a další odpovědné zástupce státu, pak věřím, že pan Sobotka by dnes seděl v daleko pečlivěji střežené budově, a to na dost dlouho. Nájemníci 43 000 bytů OKD by se dnes neklepali strachy, že je Bakala vyhodí na ulici, protože stát by měl v kase o pár desítek miliard víc, takže by měl na velkorysou pomoc ostravskému regionu a jeho nezaměstnaným.

Naopak starostové nebo statutární orgány firem tuto povinnost ze zákona mají a podle tohoto paragrafu jsou také mnozí starostové a jednatelé každoročně za nehospodárné jednání a tím způsobené škody stíháni a souzeni. Ovšem také všichni víme, že stát přišel o tisíce miliard v tisícovkách kauz a nikdo z vrcholných politiků nebyl stíhaný za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Takže když to shrnu: aby byla alespoň do budoucna otázka odpovědnosti vždy jasná, navrhujeme jednoduchý princip, aby byl každý zástupce státu (ať už organizační složka, její vedení, zaměstnanci či osoby jimi pověřené) povinen spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře.

Tím se vyhneme slovíčkaření a kličkování, zda je odpovědný ten či onen. My říkáme, že každý, kdo rozhoduje o veřejném majetku, musí nést odpovědnost, a to nikoliv jen za to, zda ta či ona veřejná soutěž či výdaj bude odpovídat nějakým formálním pravidlům. Tou zásadní podstatou je, že každý výdaj musí být také účelný a opodstatněný.

Vláda měla k zákonu ještě další technicistní připomínky, například že by se úprava neměla vztahovat na státní organizace, které jsou z působnosti zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích vyloučeny. Jde například o příspěvkové a jiné organizace.

No to snad není relevantní argument. Pokud se ve Sněmovně shodneme, že tam tyto organizace začleníme, tak je tam v dalším čtení můžeme výslovně připojit. Také další výtky jsou zcela formální a nemá je smysl komentovat.

Pane předsedo, dámy a pánové, věřím, že většina z Vás jak tady jste, chce, aby náš stát fungoval lépe, a bezesporu všichni chceme, aby nám politikům občané důvěřovali. Když občan urazí někomu zrcátko u auta, musí to zaplatit. Když úředník či dělník způsobí škodu, je za ni odpovědný a musí ji nahradit. Myslím, že ten nejlepší krok k získání důvěry je nastavit přímou odpovědnost pro všechny, kdo spravují veřejný majetek, aby občané uvěřili, že to se změnami k lepšímu hospodaření myslíme skutečně vážně.

Děkuji za pozornost.

K zákonu vystoupili s projevem i naši poslanci ing. Radim Fiala z Olomouckého kraje, ing.Karel Fiedler z Moravskoslezského kraje a ing. Jaroslav Holík za Zlínský kraj. Bojovali jsme jak jsme mohli, ale bohužel je nás jen 14 poslanců z 200… Předvolební sliby ostatních stran šly úplně stranou.