Preambule – nová vize Úsvitu

vize2 (1)

Úsvit je konzervativně-liberální strana, která klade důraz na zachování základních občanských práv a na rozšíření ekonomické svobody občanů. Úsvit prosazuje spolupráci mezi členskými i nečlenskými státy Evropské unie.

Za čím stojíme:
• Věříme, že lidé jsou si rovni před zákonem a všichni mají přirozené právo na život, svobodu a samostatné rozhodování o svých záležitostech.
• Jsme pro reformu politického systému České republiky směrem k přímé volbě politiků, k možnosti odvolávání politiků a k posílení významu lidového hlasování na všech úrovních, včetně obcí.
• Jsme pro zachování plné suverenity českého státu nad svým územím, nad svými hranicemi a nad imigrační politikou.
• Jsme pro svobodu projevu v nejširším smyslu a proti cenzuře v jakékoli podobě.
• Jsme pro rozumné omezení role státu. Stát má především udržovat vládu zákona a bránit zemi. Funkce sociálního státu je třeba racionalizovat.
• Jsme pro tržní hospodářství a konkurenci, včetně zdravé konkurence mezi státy.
• Jsme pro ochranu soukromí občana vůči elektronickým sledovacím mechanismům, ať už ze strany státu nebo jiných organizací.
• Jsme pro svobodnou Evropu bez bariér pro pohyb zboží, služeb, investic a pracovních sil.
• Jsme součástí západní civilizace a na tomto faktu nehodláme nic měnit.
• Stát nesmí omezovat právo občanů držet a nosit zbraň.

Proti čemu vystupujeme:
• Jsme proti posilování moci státu, neboť moc korumpuje (a jak známo, absolutní moc korumpuje absolutně.)
• Z téhož důvodu jsme proti centralizaci moci v nadnárodních organizacích, jako jsou Evropská komise, Evropský parlament a další podobné instituce.
• Jsme proti evropským dotacím, i když zdánlivě zvyšují HDP. Dotace ve skutečnosti posilují moc politické a byrokratické sféry, přičemž deformují přirozené ekonomické vztahy.
• Jsme proti zasahování EU do oblasti daní, zejména proti zavedení jakékoli „federální“ daně.
• V každém případě jsme proti „solidární“ záchraně předlužených zemí a krachujících bank v rámci EU z našich peněz.
• Jsme proti islamizaci a proti zavádění politického islámu v Evropě.
• Jsme proti „orientaci“ zahraniční politiky na kteroukoli velmoc, ať už jejím sídlem je Moskva, Berlín, Brusel nebo jakékoli jiné místo v zahraničí. Na druhé straně se nebráníme spolupráci a spojenectví, ovšem jen pokud půjde o vzájemně výhodné a rovnoprávné svazky.
• Jsme proti rasismu a principu kolektivní viny v jakékoli podobě. Nikdo nemá nárok na výhody z titulu svého etnického původu. Žádná země, národ ani civilizace nenese vinu za to, co se stalo v historii.

Kdo je Pavel Kohout
Český ekonom a publicista,
V devadesátých letech pracoval jako ekonomický analytik např. pro PPFING
V roce 2007 se stal spoluzakladatelem finanční skupiny Partners.
V letech 2009-2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR
Je autorem několika knih (např. Investiční strategie pro třetí tisíciletí nebo Peníze, výnosy a rizika)Jeho kniha Úsvit je kritikou politického systému ČR a návrh nové Ústavy pro Českou republiku. Kniha Usvit inspirovala vznik politického hnutí Úsvit, které má ve svých stanovách prosazování přímé demokracie dle receptu Pavla Kohouta inspirovaných předevšim švýcarským politickým systémem.