Zákon o státní službě – dnešní jednání v Poslanecké sněmovně

stredocesky-cernoch-person

Sněmovní ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovně dnes doporučil přijmout zákon o státní službě ve znění pozměňovacích návrhů. Sněmovna ho má projednávat na mimořádné červencové schůzi. Jako Úsvit jsme se u celkového návrhu zdrželi. Jsme přesvědčeni, že tento zákon je určitě potřeba k tomu, aby se práce na úřadech stabilizovala, což má být úloha a cíl zákona. Ale nechceme, aby i nadále byli úředníci politicky zneužitelní. V tomto koaličním návrhu jsou body, které jsou pro nás nepřijatelné. Jde například o volbu generálního ředitele státní služby, kterého má na sedm let vybírat komise sestavená vládou. Bude pak logicky loajální k politikům, kteří jej na místo dosadili. Tím pádem se vlastně nic nezmění. A po sedmi letech v případě změny vlády a při volbě nového generálního ředitele se bude volit z jeho podřízených, takže tam opět budou lidé, které tam dosadil on, tudíž jeho pokračovatelé.

Budeme proto předkládat pozměňovací návrhy, neplánujeme obstrukce. Podpořili jsme již například pozměňovací návrh, který vyjímá z působnosti zákona předsedu Českého statistického úřadu nebo Generální štáb Armády České republiky, abychom zajistili jejich odbornou nezávislost. Potřeba takových pozměňovacích návrhů svědčí o problematické dikci stávajícího návrhu.

Marek Černoch – poslanec Úsvitu a člen ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny