Jana Hnyková (Úsvit): Sociální služby si zaslouží kvalitní zákon, ne takový „paskvil“, který připravuje MPSV

tisková konference po semináři

Na semináři k novele zákona o sociálních službách, který dnes uspořádala poslankyně Jana Hnyková (Úsvit) společně s kolegyní Hanou Aulickou – Jírovcovou (KSČM) a odbory, zaznělo mnoho připomínek z řad odborné veřejnosti k připravované novele. Samotná poslankyně Hnyková považuje za nešťastné, že v připomínkovém řízení k zákonu se sešlo čtyři sta osmdesát stran připomínek. „To samo o sobě vypovídá o úrovni a připravenosti zamýšlené legislativní změny,“ vystihla stav poslankyně.

Za nejproblematičtější body považují diskutující především oblast registrací, které Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje udělovat pouze na pět let. Dále § 58, díky kterému mají být vyjmuty zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (takzvané klokánky) ze zákona sociálně právní ochrany dětí. To považují všichni zúčastnění z nepřípustné. Kritiku sklidily i minimální personální standardy pro zařízení sociálních služeb. Ty by se měly přetvořit ve standardy optimální, aby zajistily dostatek pracovníků v sociálních službách.

Poslankyně Jana Hnyková uvedla, že pokud nebudou tyto připomínky vypořádány ku prospěchu sociálních služeb, bude usilovat o navrácení zákona k přepracování. Tuto informaci chtěla sdělit zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí osobně, těm však účast na semináři ministryně Marksová zakázala. „Když se v pátek ve tři čtvrtě na čtyři dozvím, že se nikdo za MPSV oficiálně nezúčastní semináře, tak si kladu otázku, co paní ministryně dělá na svém místě? Na seminář přijelo přes sto dvacet účastníků a ona zakáže svým lidem vystoupit, předložit a obhájit zákon. Považuji to za neslýchané a neprofesionální a nekolegiální!“ uvedla Jana Hnyková.