Lidinský: K zavádějícímu titulku na Novinkách

Dnes poprvé na vlastní kůži zažívám mediálni interpretace a desinterpretace. Můj rozhovor na Novinkách právem vyvolává negativní reakce. V první řadě je třeba přesně pojmenovat, co je rétorika Martina Konvičky, která do politiky nepatří? V rozhovoru jsem uvedl, že v médiích se objevuje pět, šest emotivních hesel, která jdou bez pochyby za hranu a jsou vytržena z kontextu. Sám Martin Konvička mi vysvětloval, jak v padesáti tisících reakcích v debatách na facebooku, za mnoho let zažil například nechutné útoky na ženy, které z lásky ke svému muži konvertovaly k islámské víře a odstěhovaly se na Blízký východ. Teprve při konfrontaci s právem šaria prozřely a nesmírně obtížně prchaly zpět do ČR, aby uhájily svá základní lidská práva. Když se jich Konvička zastal na facebookové diskuzi, zaznělo, že jsou slušně řečeno lehké ženy, a že si zaslouží něco, co nebudu opakovat. Lidsky chápu Martina Konvičku, že na takovou narážku jako chlap právem reaguje extrémně a i po dnešní zkušenosti s médii naprosto rozumím tomu, jak je potom jednoduché takovou extrémní reakci vytrhnout z kontextu. Stojím si však za tím, že pokud Martin chce vstoupit do politiky, každé slovíčko může být zneužito. Vláda nemá sílu odporovat Bruselu. Bojí se chránit vlastní hranice a výmluva, že nebude ustupovat extrémistům a radikálům se jí náramně hodí. Když slova prezidenta republiky o tom, že máme chránit naše hranice, mohou být překrucována, o to více my všichni ostatní, co chceme ochranu hranice ČR, musíme býti precizní a nedovolit za žádnou cenu, aby v nás zvítězily emoce. Cokoli řekneme může býti použito proti nám, a pak jako já nyní složitě musím vysvětlovat význam jednotlivých vět. Již včera jsem podpořil  dnešní pochod žen s tím, že ženy budou první obětí radikálního islámu u nás, pokud jeho expanzi nezastavíme. Právo šaria zakazuje ženám řídit auto, nebo volit. Nelíbí se mi titulek mého rozhovoru, že islám není špatný, protože jsem také řekl, že není dobrý. To bohužel v titulku ani v rozhovoru není. Titulek je prostě zavádějící. Když jsem bojoval proti islámským radikálům, o životě mém a mých spolubojovníků rozhodovala dokonalá týmová práce. Bylo třeba mnohdy potlačit emoce, nenechat se vyprovokovat, aby nebyl ohrožen náš úkol a naše  životy. Kéž toto dokážeme i ve veřejném prostoru v zájmu všech, kteří chtějí ochranu naší národní identity.