Poslanci Úsvitu – Národní Koalice: Nechceme hanobení symbolů státu, ale respektujeme svobodu slova.

Stále si stojíme za principy, které nás vedly k podpoře tohoto zákona. Změnila se ale konečná podoba návrhu. Původní záměr této novely směřoval zejména k postihnutí hanobení symbolů našeho státu, jako je vlajka či prezidentská standarta, s čímž naše strana plně souhlasí. S čím ale nemůžeme souhlasit, je hrozba trestu odnětí svobody za hanobení úřadu prezidenta, místo původně zamýšleného přestupku. Respektujeme svobodu slova, a proto pro nás možnost odnětí svobody představuje příliš tvrdý postih.

Prosazuje demokratický stát, který bude založený na hodnotách, jako je slušnost či úcta. Nechceme, aby se vulgarismus nebo pohrdání stalo běžnou součástí společenského života v naší zemi. Nechceme ani stát, kde bude hanobení naší země tolerováno či dokonce oslavováno. Trváme na tom, že státní symboly musíme v naší společnosti chránit. Jako straně prosazující hrdou a bezpečnou zemi nám přijde absurdní, že je například postihováno pálení vlajky Evropské unie, ale nikoli pálení vlajky našeho státu.

Proto budeme dále své názory na hanobení státních symbolů prosazovat samostatně. Zásadně totiž nesouhlasíme s hrubými a agresivními útoky proti základům a symbolům našeho státu. Chceme stát, na který mohou být naši občané právem pyšní. Takový stát si totiž zaslouží a mají na to plné právo.

Marek Černoch, předseda poslaneckého klubu Úsvit – Národní Koalice