Úsvit a Blok proti islámu: Odmítáme lži, Konvička žádné osobní sankce nemá!

Bez pozornosti médií Úsvit s Blokem proti Islámu uzavřel vloni 25. 8. smlouvu o spolupráci do krajských i parlamentních voleb. Na Facebooku máme od srpna i videozáznam z jednání a podpisu této smlouvy.

Po více než půl roce údajně dobře informované zdroje šíři lži o této smlouvě s cílem narušit naši úspěšnou spolupráci a poškodit jak Blok, tak Úsvit. V prvé řadě zdůrazňujeme, že Doc. Konvička nemá žádné osobní závazky vůči Úsvitu, jak je lživě uváděno. Odpovědnost Volfové a Konvičky je pouze v rozsahu statutárního orgánu spolku bez jakýchkoliv nestandardností.

Mimo nejzávažnějšího nařčení dále uvádíme, že Blok proti Islámu bude v krajských volbách kandidovat nikoliv se třemi, ale nejméně s pěti lídry. A to Romanem Bakalou v Plzni, Janou Borkovcovou na Vysočině, Martinem Konvičkou v Jižních Čechách, Petrem Hamplem ve Středních Čechách a Romanem Vavrouchem na Hané. O lídrech některých krajů ještě není rozhodnuto.

K otázce investic do volebních kampaní uvádíme, že žádná politická strana neprozrazuje průběžné investice do kampaní a nebudeme tak činit i my, abychom v náš neprospěch zvýhodňovali politickou konkurenci. Proto smluvní strany dále nebudou informovat o rozsahu a struktuře průběžných kampaní.