Úsvit a Blok proti islámu schválil program za Bezpečnou a hrdou zemi. Úsvit změnil název na Úsvit s Blokem proti islámu

Na společné ideové konferenci UNK a BPI jsme přijali 18 bodů programu do krajských voleb s názvem HRDÁ A BEZPEČNÁ ZEMĚ.

„Za nejdůležitější považujeme ochranu státních hranic ve všech krajích a obnovení pohraniční policie, která by měla ochranu hranic na starosti,“ řekl předseda Miroslav Lidinský. Martin Kolier představil návrh zřízení krajských dobrovolných pomocných sborů Policie ČR z řad iniciativních občanů, kteří nechtějí sloužit v zahraničí, a proto nechtějí vstoupit do Aktivních záloh armády.

Schváleny byly rovněž základní programové pilíře, kterými jsou bezpečnost a obrana státu, vzdělání a kultura, solidarita, přímá demokracie a svobodné podnikání.

Konferenci svou účastí podpořila i šéfka německé Pegidy Tatjana Festerling. Ta zdůraznila důležitost mezinárodní spolupráce v obranném spolku Pevnost Evropa. „Vytváříme tím alternativu k mezinárodní spolupráci proti imigrační invazi do Evropy. Brusel je nám na nic, chceme ochranu hranic,“ uzavřel předseda BPI Martin Konvička.

Na konferenci Úsvit-Národní koalice schválila nový název strany „Úsvit s Blokem proti islámu“. „Změna názvu je logickým prohlubováním spolupráce Úsvitu s BPI. Jasně tím stvrzujeme společný postup do krajských a sněmovních voleb,“ říká předseda klubu Marek Černoch.