Úsvit uzavřel spolupráci s Radou seniorů ČR: chceme valorizací penzí i zákon o seniorech

Hnyková Jana

Úsvit uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci s Radou seniorů České Republiky. Úsvit se tím zavazuje ke spolupráci, podpoře a prosazení oprávněných zájmů a požadavků seniorské populace.

„V naší zemi žije přes dva miliony seniorů, kteří mají své problémy, starosti a také oprávněné požadavky a to je nutno vzít na vědomí a ocenit. Dnešní senioři odvedli kus poctivé práce pro naši společnost a je nutné jejich práci a zásluhovost pro tuto společnost zohlednit, vzít na vědomí a také ocenit. Zajistit jim důstojný život, bydlení a zdravotní a sociální péči,“ řekla k uzavření dohody poslankyně Úsvitu Jana Hnyková

Úsvit Národní Koalice bude podporovat valorizaci penzí schválenou odbornou důchodovou komisí a bude podporovat zákon o seniorech. Tento zákon má umožnit seniorům účastnit se rozhodování o věcech seniorů a zajistit financování Rady seniorů na národní a krajské úrovni.

„Chci zdůraznit především krajské struktury seniorů, které jsou jednotlivými kraji rozdílně financovány. Příspěvky na svou činnost jsou v různé výši. Prosazení zákon zajistí seniorským organizacím důstojné podmínky pro jejich organizování a prosazování svých požadavků, práv a větší zapojení do společenského a kulturního života,“ uzavřela poslankyně Hnyková.